YAGO / Testarena Forus

Næringsklynge for autonome teknologier - nasjonalt og internasjonalt testsenter for autonome kjøretøy på Forus, Sandnes.
Scroll down
 
Scroll
 

AUTONOMI / FREMTIDENS TRANSPORT OG MOBILITET

YAGO har sitt opphav fra samspill mellom ulike aktører, som virkelig er opptatt av å bygge regionen. Forus Næringspark, Mobility Forus og Kolumbus samarbeidet om testing av Norges første autonome kjøretøy i 2016-2018. Først på lukket bane på Forus, Sola, deretter testkjøring på trafikkert vei fra Forus, Sandnes til Forus, Sola(Kanalsletta). Gjennom testkjøringen på Forus fikk partene verdifull kunnskap som nå benyttes til å etablere næringsklyngen YAGO for autonome teknologier på Forus. En sentral del av dette klyngesamarbeidet vil være et autonomt testsenter. YAGO skal skape vekst og ikke minst spille på de lokale aktørene for å vise mangfoldet som ligger i regionen.

 

Lansering av YAGO - november 2020:

+

MOBILITETSPUNKTET / KUN TEKNOLOGIEN OG FREMTIDENS NYVINNINGER SETTER GRENSER

+

MOBILITETSPUNKTET / KUN TEKNOLOGIEN OG FREMTIDENS NYVINNINGER SETTER GRENSER
Mobilitetspunket åpner opp for mulighet til å teste alt fra autonome sykler, biler og pods til roboter, persondroner og postdroner -  her er det kun teknologien og fremtidens nyvinninger som setter grenser!

Geografisk strekker det seg opp mot bussveien mellom Forus Vest-Øst og Forus Nord-Sør. Punktet vil bli en fysisk testarena for mobilitetsløsninger, spesielt løsninger knyttet til “last mile”-mobilitet og logistikk.

Punktet vil fungere både som testarena, men også et utstillingsvindu for leverandører og ulike aktører. Det vil bidra til å skape vekst, næring og vise frem ulike tjenester og til kunder.  Selve arealet settes opp i ulike soner, men punktet kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov for ulike former for testing.

+

KLYNGEN / KNYTTE MILJØENE I REGIONEN TETTERE SAMMEN

+

KLYNGEN / STARTEN PÅ Å KNYTTE MILJØENE I REGIONEN MER SAMMEN
Forus Næringspark, Seabrokers Group og Ring Digital etablerer nå en næringsklynge for autonome teknologier på Forus. En sentral del av dette klyngesamarbeidet vil være det autonome testsenteret.

Her vil det etableres en dynamisk møteplass for medlemmene og flere samarbeidsprosjekter. Målet for klyngen er å bidra til forskning, innovasjon, kompetanse- og forretningsutvikling innen autonomi.

Det skapes aktiviteter som både vil øke samhandling og utveksling av erfaring, bidra til nyetablering og øke medlemmenes nasjonale og internasjonale fokus.
fn_logo_V2
last%20ned
sandnes-kommune-2-01
ring
avinor
UiSLogo
bsafe
nordicedge-logo-rgb
land
LAND
sea
SEA
subsea
SUBSEA
air
AIR

DIGITAL SERVICE

+

TA DEL I YAGO / SETT ET VIKTIG FINGERAVTRYKK PÅ FREMTIDENS LØSNINGER

+

TA DEL I YAGO / PITCHPOINT PITCHPOINT
Ønsker din bedrift, institusjon eller virksomhet å ta del i YAGO?
Det finnes ulike muligheter og medlemskapkategorier for å ta del - les mer om de ulike kategoriene her:

PARTNER: Dette er medlemskategorien for organisasjoner som ansees å være spesielt viktige for utviklingen av Klyngen. Utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører kan også bli tilbudt partnerskap i Klyngen.
MEDLEM: Alle typer organisasjoner, nasjonale eller internasjonale, som leverer autonome produkter eller tjenester, eller som planlegger dette, kan delta i Klyngen under medlemskategorien «Medlem». Klyngen tilbyr ikke personlige medlemskap
GRÜNDERVIRKSOMHET: Unge gründerbedrifter med formål om å bringe bransjen fremover, innenfor Klyngens strategiområder, kan tilbys medlemskap i kategorien.
Meld din interesse for YAGO og vi vil kontakte deg med mer informasjon og sammen finne riktig løsning for dere.


Ketil Solvik-Olsen / Mobility Forus, Senior Advisor

YAGO VIL STYRKE OSS I DEN INTERNASJONE KONKURRANSEN OM Å UTVIKLE TEKNOLOGI OG ETABLERE ARBEIDSPLASSER. NORGE LIGGER JO LANGT FREMME I DEN TEKNOLOGISKE UTVIKLINGEN. EN TESTARENA VIL BLI EN VERDIFULL MØTEPLASS SOM BINDER SAMMEN BREDDEN AV NORSK KOMPETANSE.
 

Nyheter

+

Næringsklyngen YAGO sikrer seg tre nye samarbeidspartnere
Europas største testarena for autonome teknologier åpnet på Forus i november. Næringsklyngen YAGO har nå styrket samarbeidet med nye partnere i If, UiS og Nordic Edge.

+

Største testarena for autonome teknologier i Europa
YAGO, det største uavhengige testområdet for autonome kjøretøy i Europa, har åpnet på Forus.

+

Et viktig steg i riktig retning
Robotic Innovation leverer morgendagens mobile robot-løsninger innen logistikk og transport. Selskapet som holder til på Sør-Jæren, er en dyktig og fremadstormende aktør innen sitt spesialfelt. Med andre ord har selskapet vært en ettertraktet og ønsket aktør inn i etableringen av YAGO. Det gleder oss at Robotic Innovation blir en del av vår mobilitetsklynge!