06.11.2020

Fra skepsis til brennende drivkraft

Linn-Therese Marken kommer fra jobb innen operatørdelen i olje- og energibransjen. Etter oljekrisen i 2017 sto hun plutselig uten jobb, og ble tilbudt stillingen som CEO hos Mobility Forus(tidligere Forus PRT).
AdobeStock_279155205
Hun forteller lattermildt om den tydelige skepsisen hun kjente på da hun fikk tilbudet:

- Selvkjørende busser? Nei vet du hva, jeg tror vi snakkes!

Med egen, og ikke minst andres skepsis, valgte Linn-Terese likevel å gripe sjansen:
- Jeg er så glad for at jeg takket ja, det å kunne ta del i denne utviklingen, og være der vi er i dag er helt fantastisk. Nå vet “alle” hva selvkjørende busser og autonomi er! Før måtte vi “banke på dører”, nå blir vi uoppfordret invitert inn i stedet. Dette inspirerer.
Linn-Terese forteller at de fortsatt møter negative holdninger, derfor blir testarenaen på Forus ekstra viktig framover.

- Man må bare legge vekk negativ respons og tvil. Skal vi få ny teknologi opp og fram må man teste der det er trafikk. Vi må være “i felten”, implementere teknologien gradvis, nå kjører vi i 18 km/t, men det går stadig raskere. Vi forvente 20-25 km/t i vårt neste prosjekt og innen utgangen av 2021 er vi nok opp i 30 km/t. Her er det modenhet på teknologi som først må testes før det implementeres

Det aller viktigste er at vi aldri går på kompromiss med sikkerheten.

Selv om det har skjedd mye på få år, er Linn-Terese tydelig på at hun skulle ønske at teknologien hadde kommet enda lengre. Fordi vi nå er inne i en avgjørende fase, for å gjøre dette til en viktig bransje for Norge. Hun er klar på at her vil YAGO TESTARENA på Forus spille en viktig rolle, som et utstillingsvindu, både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi ønsker at YAGO skal kunne legge til rette for at teknologien og prosesser går raskere. Et viktig oppgave blir også få åpnet øynene til en rekke aktører, institusjoner og bedrifter for at det er nå de må bli med på utviklingen av ny teknologi. Hvis ikke sitter man bare på gjerdet og venter på en “plug-and-play”-løsning, og da vil dette ikke bli en bærekraftig bransje i Norge.

​En viktig oppgave for YAGO TESTARENA er også informasjon og formidling til befolkningen.

- Vi skal lære folk hva autonomi betyr og innebærer, om selvgående kjøretøy og droner, slik at samfunnet rundt oss får eierskap til den teknologiske utviklingen som skjer i nærmiljøet, med ringvirkninger i hele verden. Alle er velkomne til Forus, for å se og forstå hva vi holder på med, for å ta del i de mulighetene som åpner seg her. Det er nå det skjer, derfor YAGO, en testarena som skal markere Forus på verdenskartet.